חוות דעת משפטית ברפואת שיניים – בנושאי שיניים, פה ולסת

כאשר מוגשת תביעה בנושא נזקי גוף לבית המשפט, על התובע להגיש חוות דעת רפואית התומכת בטיעוניו. חוות דעת זו צריכה להכתב על ידי רופא מומחה בתחום בו נטען כי נגרם נזק.

לדוגמא: אם נפגע אדם בגפיים, יביא חוות דעת מאת אורטופד, אם נפגע פגיעת ראש יביא חוות דעת מנוירולוג או נוירוכירורג.

סוגי חוות דעת:

1 . חוות דעת פרטיות

א . נזק תאונתי ( לא תאונות דרכים, למשל החלקה ברחוב).

ב. חוו”ד שנושאן רשלנות מקצועית.

2 . חוות דעת מטעם בית משפט

א . תאונות דרכים

ב. לצורך הכרעה בין שתי חוות דעת סותרות או מרוחקות.

חשיבותה של חוות דעת משפטית ברפואת שיניים

בעת כתיבת חוות הדעת המומחה הרפואי הוא “זרועו הארוכה” של בית המשפט. מאחר והשופט הדן בתיק אינו מבין ברפואה, המומחה הרפואי מפרש עבורו את החומר הרפואי , ומסיק עבורו את המסקנות, מהן יוכל השופט לכתוב את פסק הדין. המומחה הרפואי עוזר לבית המשפט להכריע בנושאים רפואיים, וחוות דעת טובה “סוגרת את התיק”. אין יותר מקום לויכוחים עובדתיים או פרשניים לגבי הממצאים הרפואיים.

תכונות חוות דעת טובה

1 . מפורטת במידה הנכונה , כתובה בצורה ברורה ומסודרת.

2 . סוקרת את כל מקורות האינפורמציה שעמדו בפני הרופא.

3 . בונה עצמה משלב אחד לבא אחריו.

4 . מכילה ניתוח ברור של העובדות והמסקנות.

5 . מסכמת בצורה בהירה את המסקנה שהוסקה ממנה.

6 . מבהירה כיצד הגיע נותן חוות הדעת לתוצרות אליהן הגיע.

7 . מפרטת את סעיפי הנכות שניתנו ומסבירה כיצד הגיע אליהן, בפרט בנכות מותאמת.

8 . כתובה בצורה כזו שהקורא שאינו רופא יבין את תוכנה.

9 . מתייחסת לחוות דעת אחרות , אם יש, ומנתחת אותן.

אבני דרך בחוות דעת

1 . פרטי המקרה.

2 . תלונות הנבדק כיום.

3 . תוצאות הבדיקה.

4 . ממצאי הצילומים.

5 . דיון

תכנית טיפול מומלצת ועלויות

עלויות עתידיות

סה”כ עלות

6 . אחוזי נכות.

7 . הצהרה: חוות דעתי זו ניתנת לשם הצגתה בפני בית המשפט, וידוע לי שלעניין הדין הפלילי

בדבר עדות שקר בשבועה לבית משפט, דין תעודה זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה

שנתתי בבית המשפט.

חתימה

מי מתאים לתת חוות דעת משפטית ברפואת שיניים

1 . רופא בעל ניסיון בתחום המבוקש.

2 . רופא עם ידע והבנה רב תחומית במקצועו (ברפואת שיניים- ידע בכירורגיה,שיקום, שתלים,

טיפולי שורש וכו”).

3 . רופא בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת.

4 . רופא בעל ידע מעשי, למנוע חוות דעת תאורטית שלא ניתנת לביצוע ולא מעשית.

5 . רופא המקפיד לבצע את המוטל עליו תוך פרקי זמן סבירים תוך התיחסות למועדי הדיונים

בבית המשפט.

6 . רופא מסודר, מאורגן, שולט בשפה ובכללי הדקדוק והתחביר.

7 . רופא ישר והגון עם יושרה מקצועית.

8 . ראש גדול-לדרוש נתונים חסרים.

הדרישות מעורך הדין

1 . תעוד מלא של הארועים.

2 . צילומים לפני ואחרי הארוע.

3 . להמריץ את הנבדק לבצע בדיקות וצילומים חסרים.

4 . להתייעץ עם הרופא לפני ביצוע טיפול שישנה את המציאות בפה וישמיד ראיות.

5 . המלצה- לא להגיש תביעות סרק.

תוצאות איסוף החומר

חוות דעת עם תעוד מלא, טובה ביותר.

חוות דעת עם תעוד חלקי, לא תמיד משיגה את מטרותיה.

חוות דעת עם תעוד חסר, לעיתים קרובות מסתיימת ללא מסקנות.

האינטראקציה בין עורך הדין לרופא

1 . שליחת חומר ראשוני לרופא לראות אם יש בחומר טעם גכתיבת חוות דעת ובהגשת תביעה.

2 . שליחת צילומים.

3 . בדיקת הלקוח וכתיבת חוות דעת.

סיכום

1 . חוות דעת רפואיות הן “מקצוע” בפני עצמו שדורש ידע, נסיון והבנה עמוקה, הן בתחום

הדנטלי(כאשר מדובר בחוות דעת דנטלית) והן בתחום המשפטי.

2 . חוות דעת טובה “סוגרת תיק”.

3 . חוות דעת שאינה מקצועית משאירה את הבעיה בלתי פתורה, ואין בה כל תועלת.